Λίγη ψυχασθένεια να κεράσω?

The streets are awash with drugs that you
can have for unhappiness and pain
and we took them all. Fuck it we
would have injected Vitamin C if only
they'd made it illegal.

lucaloseto:

American Psycho/ Lei cena al Dorsia, lei balla al Tunnel, lei gioca col dildo

psofa asked: πηρες και εσυ το trainspotting σε βιβλιο?????? σ αγαπωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω


Answer:

swag level achieved B| xaxaxaxa

θυμάμαι εκείνο το πρωί που κατέβαινα την μπότσαρη πάνω στην περιστρεφόμενη καρέκλα μου,συνάντησα μια γριά χωρίς γόνατα με κοίταξε στο μέτωπο και μου είπε κάνε α,άνοιξα το στόμα μου και ένιωσα κάτι να πέφτει στον οισοφάγο μου απο τότε δεν ξανακοιμήθηκα 4,5 χρόνια αυπνίας μετά ξανασυνάντησα την γριά,τη ρώτα γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ?τι ήταν αυτό που μου έδωσες?….εκείνη με κοίταξε στα μάτι αυτή τη φορά και μου είπε μια λέξη…συνείδηση…

Cortés

Anonymous asked: να κεράσεις....


Answer:

πηρα το χαπι γιαυτη τη βλαβη μου που κουβαλαω απο παιδι στο κεφαλι μου.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter